Vilkår og betingelser for brug DHLs hjemmeside

På denne side finder du en standard version  vilkår og betingelser for brug af DHLs hjemmside. Bemærk, at der kan være forskellige vilkår og betingelser i visse lande.

Vilkår og betingelser for brug af DHLs hjemmeside er som følger:

Copyright

Ophavsret til denne publikation ejes af DHL International GmbH.

Tilladelse til reproduktion

Enhver person kan gengive dele af materialet på denne hjemmeside på følgende betingelser:

  • Materialet kan anvendes til information og ikke-kommercielle formål
  • Det må ikke ændres på nogen måde
  • Ingen uautoriserede kopier af DHL varemærker
  • Enhver kopi skal indeholde følgende ophavsretmeddelelse:
    Copyright © DHL International GmbH. All Rights Reserved.
DHL varemærker

‘DHL’, ‘DHL Worldwide Express’, ‘DHL Express’, ‘DHL Parcel’, ‘DHL eCommerce’, ‘DHL Freight’, ‘DHL Supply Chain’, ‘DHL Global Forwarding’, ‘DHL Europlus’, ‘Jumbo Box’, ‘DHL Economy Select’, ‘DHL Jetline’, ‘DHL Sprintline’, ‘DHL Secureline’, ‘DHL Express Easy’, ‘DHL Easy Shop’ , ‘DHL Connect’, ‘EasyShip’ er varemærker tilhørende DHL International GmbH eller andre selskaber i Deutsche Post DHL koncernen, der er registreret i mindst én jurisdiktion. Der er ikke givet licens til at bruge disse varemærker hverken direkte eller implicit. Disse varemærker må ikke kopieres, downloades, reproduceres, anvendes, ændres eller distribueres på nogen måde (undtagen som en integreret del af en autoriseret kopi af materiale, der findes på denne hjemmeside, som anført i det foregående afsnit afsnit) uden forudgående skriftlig tilladelse.

Andre varemæker og handelsnavne

Alle andre varemærker eller firmanavne nævnt i dette materiale tilhører deres respektive ejere.

Dine kommentarer

DHL vil gerne have din feedback, og sætter pris på dine idéer og forslag, men er ude af stand til at besvare hver kommentar individuelt. DHL vil frit kunne bruge og handle på de oplysninger, du indsender.

Brug af interaktive funktioner på denne hjemmeside

DHL kan - til fordel for dig - give adgang til interaktive funktioner på denne hjemmeside, såsom adgang til sporing og brugerkommentarer. Du har udelukkende tilladelse til at bruge disse funktioner som anvist.

Nøjagtigheden af denne side

Denne hjemmeside kan indeholde utilsigtede unøjagtigheder eller trykfejl. Disse vil blive rettet af DHL, så snart de er fundet. Oplysningerne på hjemmesiden opdateres regelmæssigt, men unøjagtigheder kan forekomme, når der sker ændringer mellem opdateringer. Internettet vedligeholdes uafhængigt på flere steder rundt om i verden og noget af den information, der indhentes gennem denne hjemmeside kan komme uden for DHLs regi. DHL frasiger sig enhver forpligtelse eller ansvar for indholdet.

Virusser

DHL gør alle rimelige forsøg på at udelukke virus fra denne hjemmeside, men det kan ikke sikres 100% og intet ansvar accepteres for virus. Tag venligst alle passende sikkerhedsforanstaltninger før du downloader oplysninger fra hjemmesiden.

Ansvarsfraskrivelse

De tjenester, indholdet og oplysningerne på denne hjemmside findes på et "som de er"-grundlag. DHL, for så vidt det er tilladt ved lov, fraskriver sig alle garantier, både udtrykkeligt, underforstået, lovbestemte eller på anden måde, herunder, men ikke begrænset til, stiltiende garantier for salgbarhed, ikke-krænkelse af tredjemands rettigheder og egnethed til et bestemt formål. DHL, dets datterselskaber og licensgivere giver ingen erklæringer eller garantier om nøjagtighed, fuldstændighed, sikkerhed eller aktualiteten af de tjenester, indhold eller oplysninger på eller via DHLs hjemmeside eller systemer. Ingen oplysninger indhentet via DHLs hjemmeside eller systemer skal skabe nogen garanti ikke udtrykkeligt anført af DHL i disse vilkår og betingelser.

Nogle jurisdiktioner tillader ikke begrænsninger af stiltiende garantier, hvorfor de begrænsninger og udelukkelser i dette afsnit måske ikke gælder for dig. Hvis du handler som forbruger, påvirker disse bestemmelser ikke dine lovbestemte rettigheder, som ikke kan fraviges, hvis en sådan findes. Du accepterer og anerkender, at de begrænsninger og udelukkelser af ansvar og garanti gives i disse vilkår og betingelser er retfærdige og rimelige.

Begrænsning af anvar

I det omfang det er tilladt ved lov,  er DHL, dets datterselskaber eller licensgivere eller enhver tredjemand nævnt på DHLs hjemmeside under ingen omstændigheder ansvarlig for de hændelige, indirekte, eksemplariske, straffende og følgeskader, tabt fortjeneste, eller skader som følge af mistede data eller forretningsafbrydelse som følge af brug af eller manglende evne til at bruge DHLs hjemmeside, systemer, tjenester, indhold eller oplysninger, uanset om det er baseret på garanti, kontrakt, erstatningsret, delikt, eller enhver anden juridisk teori, og uanset om DHL er adviseret om muligheden for sådanne skader. Uden at begrænse ovenstående, i det omfang det er tilladt af gældende lov, accepterer du, at under ingen omstændigheder kan DHLs samlede ansvar for eventuelle skader (direkte eller på anden måde) eller tab, uanset hvilken form for indsats eller et tilgodehavende, hvad enten det er i kontrakt, erstatningsret eller på anden måde, overstige EUR 100,00. I det omfang det er tilladt ved lov, er de retsmidler, oplyst til dig i disse vilkår og betingelser, eksklusive og begrænset til dem, der udtrykkeligt er nævnt i disse vilkår og betingelser.

Produkter og services

Medmindre andet aftales skriftligt, er transportprodukter og tjenester nævnt på denne hjemmeside underlagt DHLs vilkår og betingelser for transport. Da disse kan variere afhængigt af transportens oprindelsesland, bedes du kontakte det nærmeste DHL servicecenter for at få en kopi af de lokale vilkår og betingelser. Ikke alle DHLs produkter og tjenester er tilgængelige i alle lande.

Videregivelse af informationer

Alle oplysninger, der gives til DHL af besøgende på denne hjemmeside anses for at være fortrolige og vil ikke blive offentliggjort af DHL til tredjemand, med mindre det er nødvendigt for levering af tjenesteydelser.